2014: het jaar van duurzame duurzaamheid

2014: het jaar van duurzame duurzaamheid

21.01.2014

Duurzaamheid is een randvoorwaarde voor overleving geworden. Maar als los verkoopargument volstrekt ongeloofwaardig. Duurzaamheid moet de kern zijn van waaruit bedrijven keuzes gaan maken. Het antwoord ligt in het bereiken van sustainable sustainability.

Groen-wassen kan niet meer. Maar groen-ontkennen kan ook niet. Daarvoor is de consument te mondig; letterlijk en figuurlijk. En daarvoor is duurzaamheid te belangrijk; als proces en als resultaat. Duurzaamheid is meer dan een verkoopargument, het is een voorwaarde, het omvat de kern van de organisatie, product en diensten.

Merken die kiezen voor duurzaamheid zijn innovatiever en weten zich beter aan te passen aan de grillen van de maatschappij. Ze sluiten beter aan bij de ‘nieuwe economie’. Want marketing en de consument veranderen. Een toenemende groep kritische consumenten verlangt naar meer informatie en toenemende transparantie om producten en diensten goed in te kunnen schatten. Deze groep consumenten doet meer dan consumeren. Zij participeren, ruilen, delen, consuminderen en recyclen. Het is onontkoombaar. Alle duurzame aanbieders en consumenten versnellen samen dit proces.

Sustainability is not about tree hugging

Duurzaamheid wordt een randvoorwaarde voor overleving. En zoals bij ieder nieuw aandachtsgebied rollen de definities over elkaar heen. Een ding is duidelijk: sustainability is not about tree hugging. Zo wordt er gesproken over sustainable marketing, duurzame marketing, meaningfull marketing, circulair marketing, mindfullness marketing, benefit marketing, coöperatief marketing. Allemaal begrippen die in essentie hetzelfde willen vertellen; verduurzaming heeft een groot effect op marketing en merken. Daar moeten we mee aan de slag. Aan de marketingmix worden nieuwe elementen en accenten toegevoegd.

Duurzaamheid als los verkoopargument ongeloofwaardig

Duurzaamheid of sustainability kun je niet zomaar toevoegen aan je bestaande verkoop en marketingboodschap. Als los verkoopargument is het volstrekt onhoudbaar en ongeloofwaardig. Het doet geen recht aan de essentie van duurzaamheid; n.l. producten en diensten die sociaal, ecologisch en financieel zo gezond mogelijk zijn en steeds gezonder willen worden. Duurzaamheid is aanpassen en kansen creëren. Stap voor stap. Het is de kern van waaruit bedrijf en product keuzes gaan maken en raakt alle facetten van de marketing-mix.

Vertel geen sprookjes

Ondanks alle aandacht voor het belang van duurzaamheid blijven organisaties twijfelen of en hoe ze hun stappen naar verduurzaming communiceren. Voor alle merken geldt; werk aan duurzaamheid en VERTEL wat je doet. Overpromising is hierbij net zo erg als underpromising.

Zo stonden CoolCat en H&M onder vuur van de schone kleren-campagne en waren zij slecht in staat zich hiertegen te verdedigen. Terwijl volgens eigen zeggen veel meer aan duurzaamheid werd gedaan dan werd gesuggereerd. Onderzoek vertelt waar het merk staat op alle dimensies van de marketingmix en zorgt voor inzicht in consumentenperceptie. Kort door de bocht; is de perceptie te groen dan is er werk aan de winkel voor productdevelopment. Is de perceptie niet groen genoeg dan moet er beter worden gecommuniceerd. Met andere woorden: de kloof moet worden gedicht.Uiteindelijk ligt het antwoord in het bereiken van Sustainable sustainability. Bedrijven kunnen zich onderscheiden door te innoveren en zich sneller dan anderen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat geeft nieuwe mogelijkheden. Er ontstaan momenteel nieuwe businessmodellen, iedere branche wordt opgeschud door nieuwe partijen met heel vaak duurzaamheid in de kern van product of dienst. Verduurzamen is in de hele linie belangrijk maar vooral in het core-product. Een cateraar die alle processen aanpakt behalve het voedsel zelf is niet geloofwaardig. En kijk vooral zelf waar de eigen roots liggen. Zo hebben veel verzekeraars, banken en andere financiële dienstverleners een sociale oorsprong waar ze inmiddels ver van zijn afgedreven.