Blogpagina

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaamheid?
Hieronder staan alle blogs van de hand van onze mensen.

Alle blogs verschijnen ook in het Engels. Deze zijn te lezen op de Engelse blogpagina.


Blogpost Djaja van den Berg: Draagvlak transitie duurzame samenleving vraagt vertrouwen

11.01.2019

“Hoe zorgen we ervoor dat iedereen samenwerkt en het algemeen belang boven het individueel en economisch belang plaatst?”, vraagt Djaja van den Berg, strateeg en conceptontwikkelaar bij BBK/Door Vriendschap Sterker zich af in haar column voor duurzaamplus. “Katowice toont gebrek aan lef met klimaatdoelen”, knalt de voorpagina van Trouw op maandag 17 december. De uitkomst van de klimaattop is op zijn best mager te noemen: er worden slechts kleine stapjes richting het Parijs-akkoord gezet. Dit maakt me verdrietig, want het roer moet volledig om als we de urgente klimaatuitdagingen het hoofd willen bieden. (...) Lees de complete blog


SDG 17; doeltreffender door meer partnerschappen

14.06.2018

Samen naar een betere wereld. Dat is het doel van de 17 SDG’s. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn voor steeds meer bedrijven en organisaties het kompas om impact en toekomstgerichtheid aan af te meten. De 17e doelstelling ‘Partnerschappen’ heeft de reikwijdte om er voor zorgen dat we samen sterker staan en oog hebben voor de integratie van belangen. (...) Lees de complete blog


Interview met Veronique Swinkels op Marketing Tribune

24.05.2017

Communicatie- en PR-bureau BBK/Door Vriendschap Sterker is al circa vijftien jaar actief voor klanten met een maatschappelijke en duurzame missie. Onlangs werd het bureau B Corp Certified, wat niet veel voorkomt in de bureauwereld. MarketingTribune sprak met directeur en eigenaar Véronique Swinkels over haar visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. (...) Lees het complete interview


Sustainable Development Goals verbinden op alle niveaus
10 aanbevelingen voor Nederland die zorgen voor versnelling

23.03.2017

17 maanden geleden zijn de 17 Global Goals (Sustainable Development Goals) aangenomen door de Verenigde Naties. Het behalen van de Global Goals met 2030 als stip aan de horizon is de verantwoordelijkheid van alle actoren in de samenleving in alle delen van de wereld. De SDG's vormen een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans kan brengen en ervoor kan zorgen dat niemand achter blijft. Een ambitieuze agenda, nog 14 jaar te gaan. (...) Lees complete blog


Global Goals: we hebben allemaal een "Licence to operate"

27.10.2016

In juni en juli 2016 organiseerde de Global Goals Accelerator 8 inspirerende estafettebijeenkomsten waarbij alle 17 Global Goals (SDG’s) werden besproken en meer dan 200 mensen waren betrokken. De Global Goals Accelerator heeft als doel om de realisatie van de Sustainable Development Goals te versnellen. Initiatiefnemers zijn Alide Roerink (Earth Charter) en Veronique Swinkels (Duurzaamheids Dialoog en BBK/Door Vriendschap Sterker). Tijdens iedere bijeenkomst gaven we punten en conclusies door. (...) Lees complete blog


Hoe maken we van Global Goals ook Local Goals?

18.12.2015

Dit jaar stelden de Verenigde Naties nieuwe Sustainable Development Goals op. Het grootste verschil tussen de oude millenniumdoelen en de nieuwe doelen is dat deze laatste nu voor alle landen gelden. Het gaat dus niet langer om doelen die in arme landen moeten worden gerealiseerd door financiering van de rijkere landen. Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling worden in elkaar geschoven. De bekende pijlers van duurzame ontwikkeling; people, planet en profit, worden aangevuld met de dimensies veiligheid en rechtsorde. (...) Lees complete blog


Duurzame bedrijfsvoering: meerwaarde voor de hele organisatie

22.06.2015

Times are changing. Steeds meer organisaties zetten actieve stappen om transparanter te worden over hun maatschappelijke meerwaarde. In interne en externe communicatie, op verpakkingen, websites en in jaarverslagen, wordt informatie over hoe duurzaam, sociaal en relevant de organisatie is, voor alle stakeholders, steeds explicieter gecommuniceerd. Maar wil je als organisatie echt mee de nieuwe economie in, dan moet deze communicatie wel echt ergens over gaan. (...) Lees complete blog


Duurzaamheid gevangen in gescheiden werelden

21.01.2015

Professioneel hebben wij, broer en zus, sterk verschillende achtergronden. Toch komen we elkaar tegen, buiten de familiekring, op het onderwerp duurzaamheid. Tot onze verbazing blijkt dit onderwerp zich in gescheiden werelden te ontwikkelen. Veronique houdt zich bezig met marketing en reclamecampagnes voor maatschappelijke en duurzame merken. Zij organiseert met haar communicatiebureau in Amsterdam een paar keer per jaar een ‘Duurzaamheidsdialoog’ waarbij NGO’s en duurzame- en (nog) niet zo duurzame merken met elkaar in gesprek gaan. Vincent is zelfstandig adviseur en geeft advies over energie- en klimaatbeleid aan overheden en bedrijven. We komen elkaar tegen op de bijeenkomsten in het kader van de Duurzaamheidsdialoog en op bijeenkomsten van de VVM (Vereniging voor Milieudeskundigen) waar Veronique recent werd gevraagd om vanuit marketing optiek ‘iets’ te zeggen over het milieubeleid. (...) Lees complete blog


Verpakkingen effectiever inzetten als marketingtool resulteert in duurzaamheidswinst en duurzaam gedrag consument

30.10.2014

Verpakkingen zijn meer dan functionele omhulsels. Verpakkingen spelen een cruciale rol in de relatie tussen producent en consument. Naast informeren, beschermen, bundelen en zorgen voor houdbaarheid geven verpakkingen aan de consument signalen af over het innovatieve en duurzame karakter van een bedrijf. In marketing en bedrijfsvoering kunnen verpakkingen nog veel beter ingezet worden om zowel duurzaamheidswinst te behalen als informatie over verduurzaming en duurzaam gedrag te communiceren. En dat is wat de consument graag wil zo blijkt uit onderzoek onder millennials van de MSL Group (16 september 2014). Zo geeft 83% van de respondenten aan dat bedrijven een belangrijke rol moeten spelen als het gaat om maatschappelijke veranderingen. Ook geeft 51% aan persoonlijk betrokken te willen worden als het gaat om het verbeteren van maatschappelijke problemen. (...) Lees complete blog


Versnel proces verduurzaming kledingindustrie door consument te informeren, betrekken, inspireren en verbinden

26.06.2014

Duurzame mode, een contradictio in terminis. Kenmerkend voor veel mode is toch het disposable karakter: wat vandaag in is, is morgen uit. Voor de duurzame die-hards staat de sector symbool voor sociale uitbuiting, uitputting van grondstoffen, chemische productieprocessen, bakken CO2-uitstoot en heel veel verspilling. De afgelopen tijd nog eens pijnlijk zichtbaar geworden door het ongeluk in de kledingfabriek in Bangladesh. Gelukkig ontstaan er steeds meer duurzame pareltjes die circulair denken. Mud jeans en Sari Fair Fashion zijn mooie Nederlandse voorbeelden. Ook nemen steeds meer grote merken hun verantwoordelijkheid. Zoals H&M en Patagonia met hun recycle programma’s. Duurzame nichemerken worden groter, en grote merken worden duurzamer. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en keurmerken zoals bijvoorbeeld de Sustainable Apparel Coalition met een Higg Index waarmee duurzaamheid tot uitdrukking komt. (...) Lees complete blog


Marketeer moet grip krijgen op ecologische en sociale impact

13.03.2014

Marketing verandert. En daarmee ook de positie van de marketeer. Als deze niet langer alleen wordt afgerekend op verkoop en groei maar ook op andere aspecten zoals ecologische en sociale impact van het product dan is het belangrijk hier ook grip op te krijgen. Natuurlijk blijft kwaliteit voorop staan en is prijs een belangrijk criterium. Maar er komt meer bij kijken. (...) Lees complete blog


Een snel veranderende wereld vraagt om flexibiliteit: trends 2014 uitgelicht

25.02.2014

De wereld verandert snel. Van organisaties, bedrijven en de mensen die er werken wordt veel flexibiliteit en inventiviteit gevraagd. Anticiperen op de toekomst zorgt voor minder verrassingen en maakt ons sterker. Goed zicht op belangrijke trends helpt hierbij. Zie hieronder veertien trends voor 2014. Iedere trend is een doorkijkje naar een veranderende toekomst. Trends zijn vooral bedoeld om te inspireren en een mooie manier om inzichten te delen. Ze helpen ons om kansen en bedreigingen op tijd te signaleren. Vertaal ze vooral naar eigen goeddunken en relevantie. (...) Lees complete blog


2014: het jaar van duurzame duurzaamheid

21.01.2014

Duurzaamheid is een randvoorwaarde voor overleving geworden. Maar als los verkoopargument volstrekt ongeloofwaardig. Duurzaamheid moet de kern zijn van waaruit bedrijven keuzes gaan maken. Het antwoord ligt in het bereiken van sustainable sustainability. Groen-wassen kan niet meer. Maar groen-ontkennen kan ook niet. Daarvoor is de consument te mondig; letterlijk en figuurlijk. En daarvoor is duurzaamheid te belangrijk; als proces en als resultaat. Duurzaamheid is meer dan een verkoopargument, het is een voorwaarde, het omvat de kern van de organisatie, product en diensten. (...) Lees complete blog


Echt voedsel

13.12.2013

Met het meesterlijke filmpje The Scarecrow manifesteert Chipotle Mexican Grill zich als een ware sustainable campaigner. The Scarecrow is een aanklacht tegen de vleesindustrie en ons voedselsysteem dat steeds verder van ons af komt te staan. In het prachtig gemaakte filmpje zien we hoe de vogelverschrikker zich ontworstelt aan het productiesysteem waarin hij zelf werk. Hij begint zijn eigen restaurant met natuurlijke ingrediënten. We zien hem vegetarisch koken. Interessant voor een restaurantketen waarin toch heel wat vlees omgaat. (...) Lees complete blog


Maatschappelijke merken: energizers voor actieve burgers

22.03.2013

In 2013 krijgt de actieve burger de hoofdrol. Volgens de kabinetsplannen moet de eigen verantwoordelijkheid een groot deel van de bezuinigingen opvangen. Om te voorkomen dat publieke voorzieningen verschralen en versoberen is er werk aan de winkel voor burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Burgers massaal in actie. Sociale ondernemers massaal actief met een krachtig MVO beleid. Dat zou inderdaad mooi zijn. Maar door de overheid aangestuurde eigen verantwoordelijkheid is een lastig concept. Niet omdat mensen die eigen verantwoordelijkheid niet zouden willen nemen. Maar omdat de overheid de eigen verantwoordelijkheid wil controleren. In de door de overheid geprepareerde speelruimte blijft het overheids-denken de norm. (...) Lees complete blog


Sustainable brands: de 6 categorieën uitgelicht

17.02.2014

Geen enkel bedrijf kan meer om duurzaamheid heen. Maar welke categorieën zijn er eigenlijk allemaal? Niet onbelangrijk om te weten als je ook vanuit jouw bedrijf meer met duurzaamheid wilt gaan doen. Niet alle sustainable brands zijn hetzelfde. De start kan heel verschillend zijn. Dit kan variëren van een social enterprise of ideële stichting tot een traditioneel commercieel bedrijf. Voor de marketing heeft dit verschil in startpositie effect, omdat de daarbij behorende merkwaarden verschillend zijn. (...) Lees complete blog