Social media strategie

Social media strategie

Heeft u hulp nodig met een effectieve social media strategie? Wij adviseren u graag over doelgroepen, kanalen en content. Bij ons staat uw eigen organisatie centraal en houden we rekening met de kennis, know how en mogelijkheden die u bezit. In de strategie maken we onderscheid tussen earned en paid content voor social media. Op basis van uw budget komen we tot een zo goed mogelijke invulling.

Laat ons u helpen met een goede social media strategie. Neem contact met ons op.


Social media strategie voor Amersfoort in C

Voor Amersfoort in C stelden wij een online strategie op met als doel het bezoekerspotentieel te maximaliseren van vier Amersfoortse culturele instellingen: Museum Flehite, Mondriaanhuis, Kunsthal KAdE en architectuurcentrum FASadE. Ons advies bestond uit drie fasen (lokaal, regionaal en nationaal/internationaal) en vijf aanbevelingen waaronder een advies over de content van een collectieve Facebookpagina en de Facebookpagina en andere social media accounts van de instellingen individueel. We baseerden ons hierbij op het Hygiene-Hub-Heromodel en culturele persona’s.

De kern van het advies was dat de instellingen elk een eigen persona, of meerdere, bedienen en dat ze zich met hun contentcreatie kunnen richten op de motieven om zich met cultuur bezig te houden van die specifieke persona’s. Waar sommige persona’s zich prettig voelen bij mainstream kunst, hebben andere juist behoefte aan bevestiging dat ze voorlopen op de rest van de maatschappij. Wij gaven per persona aan wat de motieven waren en wat de beste benadering was.

Voor de collectieve Facebookpagina bedachten we een kanaalstrategie. In plaats van een aparte contentstrategie adviseerden we de content van de instellingen door te plaatsen. Op die manier zullen de kosten voor het collectieve gedeelte beperkt blijven terwijl toch alle relevante persona’s bediend worden.