Communiceren over je duurzame ambities: zeven lessons learned

Communiceren over je duurzame ambities: zeven lessons learned

16.05.2017

Duurzame ambities hebben is één ding. Maar hoe zorg je ervoor dat deze breed gedragen worden en dat je de vastgestelde doelen ook echt haalt? Met deze vraag kwam de gemeente Ermelo bij ons. Samen met hen hebben we onderzoek gedaan, analyses uitgevoerd en gesprekken gehad. Dat leverde een mooie strategie op en zeven lessons learned.

1. Maak het concreet
Als je willekeurige mensen vraagt waar ze aan denken bij duurzaamheid dan blijven ze nog wel eens steken bij ‘het lang meegaan van dingen’. Het begrip wordt te pas en te onpas gebruikt maar blijkbaar maakt dat de betekenis van het woord niet duidelijker. Tegelijkertijd is de bijbehorende attitude positief. De boodschap lijkt aangekomen: ja, het klimaat en het milieu gaat achteruit en ja, daar moeten wij iets aan doen. Laat dus weten wat mensen moeten doen.

2. Pas je boodschap aan aan je doelgroep
Een communicatie-inkoppertje, maar daarmee niet minder relevant. Voor Ermelo maakten wij gebruik van de ‘groene tinten’ van onderzoeksbureau Motivaction. Uit de scan bleek dat we te maken hadden met plichtgetrouwe en verantwoordelijke burgers die van nature openstaan voor duurzaamheid. Maar waar je plichtsgetrouwen concrete richtlijnen moet geven, willen verantwoordelijken vooral hun mening geven. Onmisbare informatie dus.

3. Betrek je eigen medewerkers
Een gevaarlijke valkuil: vergeten je eigen organisatie en medewerkers te informeren en betrekken. Hoe hard je ook roept duurzaamheid belangrijk te vinden, als je eigen bedrijfsvoering niet op orde is en je medewerkers niets weten van je ambitie, verlies je vroeg of laat je geloofwaardigheid. Zorg dus voor een open dialoog en een duidelijke vertaling van de ambities naar de dagelijkse praktijk. Liefst vormgegeven door de medewerkers zelf.

4. Maak zichtbaar wat je doet
Wat ‘duurzaam’ is, staat ter discussie. Feit is dat je nooit volledig duurzaam kunt zijn naar de volle tevredenheid van iedereen. Maar wees niet bang te laten zien wat je doet. En leg uit waarom je bepaalde keuzes neemt.

5. Ga niet te snel
Communicatie is soms het sluitstuk van een project. Maar het is fout om te denken dat burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties of andere stakeholders direct klaarstaan voor het geven van input, het meedenken met initiatieven of het organiseren van een event wanneer jij dat wilt. Je moet weten waar je stakeholders precies staan. Voor Ermelo hebben we vier stappen gebruikt: informeren, overreden, dialogiseren en formeren. Deze zijn gebaseerd op het kwadrantenmodel van Betteke van Ruler. Elke stap bouwt voort op de vorige stap. Doe je dat niet dan heb je grote kans op onbegrip en weerstand.

6. Beperk je niet tot een ‘flyertje’
Communicatie bestaat niet alleen uit het delen van informatie. Juist op onderwerpen waar je gedragsverandering wilt zien is het nodig breder te denken dan een ‘flyertje’. Voor Ermelo hebben we daarom ook het organiseren van bijeenkomsten, het organiseren van een spreekuur, het vormen van een ‘green team’ en veel andere interactieve activiteiten in het plan gezet. Dit overstijgt de verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling en vraagt om een integrale aanpak.

7. Maak het herkenbaar en lokaal
Hoe verander je het wereldwijde verhaal van ‘energie en klimaat’ van een ver-van-mijn-bed-show naar de eigen achtertuin? Wij hebben dat gedaan door een specifieke projectstijl voor duurzaamheid te ontwikkelen. Deze stijl sluit aan bij de huisstijl van de gemeente maar staat er ook duidelijk los van. De stijl is visueel, fris en vrolijk. Vervolgens organiseren we vier keer per jaar een communicatiemoment met een bepaald thema en zetten daarbij verschillende lokale media in. Bekijk de projectstijl in ons portfolio.

Wil je meer weten over de strategie die we voor de gemeente Ermelo maakten? Of bespreken hoe we ook u verder kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Comments are closed.