Sterker door er werk van te maken

Sterker door er werk van te maken

20.12.2016

Werkgevers hebben stevige ambities om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Er moeten in het kader van de ‘banenafspraak’ de komende jaren 100.000 banen bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland helpen wij een aantal branches om de ambities waar te maken. En werk te maken van het maken banen.

Zo maakten wij voor de groothandel, hoveniers en kringloop een aantal advertenties en artikelen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Verhalen ook waaruit blijkt dat zij vaak breed inzetbaar zijn en loyale, harde werkers.

Ook vertellen we over de instrumenten die er zijn om werkgevers te steunen. In de vorm van een financiële bijdrage, het verkleinen van risico’s en ondersteuning door bijvoorbeeld jobcoaches.

De verhalen zijn gericht op de werkgevers. We zetten PR in voor de verspreiding, vooral via vakbladen en de brancheorganisaties. Daarnaast organiseren we voor de branches een aantal workshops en informatiebijeenkomsten om werkgevers te steunen.

bbk-doorvriendschap-sterker-opnaarde100000-800px

Comments are closed.