NIEUW: Global Goals Impact Potential Workshop

NIEUW: Global Goals Impact Potential Workshop

26.10.2017

De 17 Global Goals for Sustainable Development (SDG’s) zijn ambitieuze doelen voor 2030, met een duidelijk afgebakend tijdspad. waarbij de gezamenlijke inzet is vereist van zowel centrale als decentrale overheden, het bedrijfsleven, NGO’s en individuen.

De 17 doelen van de Verenigde Naties zijn allesbehalve abstract. Het gaat over het verbeteren van de levensomstandigheden in binnen en buitenland. Voor iedereen, zodat niemand achter blijft. Het omvat de duurzaamheidsagenda, de mensenrechtenagenda en vredesagenda. De SDG’s zorgen voor wereldwijde prioriteiten en zijn ook op nationaal en lokaal niveau richtinggevend. De Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke actoren worden opgeroepen om zich actief in te zetten voor bijvoorbeeld bescherming van biodiversiteit, duurzame energie, inclusiviteit en duurzaam inkoopbeleid. En te zorgen voor vermindering van voedselverspilling, vervuilingsimpact van steden en ongelijkheid. Zowel hier in Nederland als daarbuiten. De 17 doelen zijn concreet vertaald naar 169 subdoelen en worden gemonitord aan de hand van 230 indicatoren.

Iedere organisatie, overheid of bedrijf zal gevraagd worden om deze doelen te vertalen naar een eigen (duurzaamheids)beleid. Bedrijven en organisaties worden steeds meer beoordeeld op zowel hun positieve als negatieve impact op onze samenleving. Actieve inzet op de SDG’s zorgt voor een gerichte innovatieagenda, meer transparantie en risicoreductie.

Om binnen organisaties stappen te zetten met de SDG’s hebben we de Global Goals Impact Potential ontwikkeld, in eerste instantie in de vorm van een workshop. Doelstelling is om de SDG’s te vertalen naar de eigen organisatie, de eigen (negatieve en positieve) impact en ambities vast te stellen en te kijken wat ze betekenen voor het (duurzaamheids-)beleid van de organisatie. Ook helpt de workshop bij het inventariseren welke verbindingen binnen en buiten de organisatie kunnen worden gelegd om de eigen impact te vergroten. In de workshop willen we organisaties en teams laten nadenken over de eerste concrete acties en zorgen voor meer bewustwording binnen de organisatie.

Methode
In de workshop gaan we, aan de hand van SDG-kaarten, in gesprek over de 17 doelen en daaraan verbonden subdoelen. De 169 subdoelen hebben we versimpeld zodat ze sneller tot de verbeelding spreken. In de Workshop wordt een verbinding gemaakt persoonlijke motivatie, organisatiedoelen en concrete acties. Er wordt in teams samengewerkt en er wordt een pitch voorbereid met een concreet nieuw project voor een concrete interne of externe doelgroep.

Voor deze workshop werkt BBK/Door Vriendschap Sterker met de Global Goals Accelerator. Binnen het netwerk van de Global Goals Accelerator is veel kennis aanwezig over de SDG’s en zijn veel goede voorbeelden van andere organisaties bekend. Wij verzorgen de workshop, zorgen ervoor dat de aanpak past bij de organisatie en zorgen voor een kort verslag met concrete aanbevelingen. Indien meerdere teams kiezen om deze workshop te volgen zorgen we voor een samenvattend verslag.

De aanpak is ook heel geschikt om uit te voeren in het kader van een Stakeholderoverleg. Stakeholders kunnen meedenken, inspireren en voor maatschappelijke verankering zorgen. Dit proces is de basis voor maatschappelijke relevantie en draagvlak. Ook kunnen we bijvoorbeeld bekijken hoe de impact van de organisatie op de gekozen SDG kan worden gemeten en nagaan hoe kan worden aangesloten bij verschillende rapportagemethodieken.

Resultaten

  • Awareness binnen de organisatie over Agenda 2030 en de Global Goals vergroten en relevantie hiervan voor de organisatie bepalen
  • Ambassadeurs binnen de organisatie vinden die zich vanuit de eigen motivatie in willen zetten voor specifieke Global Goals binnen de organisatie
  • Kerngoals bepalen op basis van materialiteit en impact;
  • Aanzet geven voor bepalen ambitieniveau en aansluiting met bestaand beleid
  • Eerste concrete acties en verbindingen identificeren
  • Zichtbaarheid van de SDG’s binnen de organisatie vergroten
  • Next steps vaststellen

Voor meer informatie bel of mail Veronique Swinkels
BBK/Door Vriendschap Sterker: 020-3059444

Comments are closed.