Copyright en privacy

Copyright en privacy

Copyright en aansprakelijkheid

Aan het onderhoud van deze site besteedt BBK/Door Vriendschap Sterker de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. BBK/Door Vriendschap Sterker draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van BBK/Door Vriendschap Sterker (www.doorvriendschapsterker.nl) verwijst.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de directie van BBK/Door Vriendschap Sterker worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen door een e-mail te sturen naar info@doorvriendschapsterker.nl.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over projecten, berichten, campagnes, postings of andere zaken die BBK/Door Vriendschap Sterker betreffen dan kunt u die ook stellen via: info@doorvriendschapsterker.nl.

BBK/Door Vriendschap Sterker streeft ernaar uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor bureau-pitches, referenties, campagnemateriaal en specifieke offerteaanvragen kunt u het beste rechtstreeks op werkdagen telefonisch contact opnemen op 020 305 94 44.

Postadres: BBK/Door Vriendschap Sterker, Postbus 14551, 1001 LB Amsterdam.
Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via het e-mailadres info@doorvriendschapsterker.nl.

Privacy

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe BBK/Door Vriendschap Sterker omgaat met persoonsgegevens die zij via internet verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

BBK/Door Vriendschap Sterker respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal BBK/Door Vriendschap Sterker, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken. Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt BBK/Door Vriendschap Sterker deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. BBK/Door Vriendschap Sterker behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het is daarom aan te raden dit statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe gaat BBK/Door Vriendschap Sterker om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet zonder toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

En zogenaamde cookies?
De website www.doorvriendschapsterker.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van BBK/Door Vriendschap Sterker beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat BBK/Door Vriendschap Sterker na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. BBK/Door Vriendschap Sterker gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Meer informatie?
U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via info@doorvriendschapsterker.nl.